روی خط خبر

ذخایر خونی

عبارت ذخایر خونی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کمبود شدید ذخایر خونی در خراسان رضوی

به دلیل سردی هوا مراجعه مردم به پایگاه ها کاهش یافته و در حال حاضر، ذخایر خونی موجود سیر نزولی یافته است که با ادامه این روند در روزهای آتی، نمی توانیم پاسخگوی نیاز بیماران و مراکز درمانی باشیم.

اخبار گوناگون