روی خط خبر

راهکار مقابله با پولشویی

عبارت راهکار مقابله با پولشویی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ضوابط FATF هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ نداشت

هفته گذشته وزیر امور خارجه کشورمان گفت پشت انتقادات جدی که نسبت به پیوستن ایران به FATF وجود دارد، هزاران میلیارد تومان منافع باندهای پولشویی نهفته است و از پولشویی های با حجم حتی ۳۰ هزار میلیارد تومان در ایران خبر داد.

اخبار گوناگون