روی خط خبر

رایزکو

عبارت رایزکو از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ایجاد سایت مستقل قطعه سازی در سایر کشورها

عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی از راه اندازی سایت قطعه سازی ایرانی در کشور های دیگر به رغم وجود تحریم ها خبر داد.به گزارش خبرنگار عصر ایران حمیدرضا صمدی رئیس هیئت مدیره هلدینگ رایزکو در جمع خبرنگاران با اشاره به صادرات محصولات قطعه سازی ایرانی در سال های گذشته به کشور های دیگر از جمله چین گفت: ما توانستیم با قیمت های رقبای چینی رقابت و صادرات انجام دهیم اما بعد از وجود تحریم های ظالمانه و مشکلاتی که در این راه به وجود امد تصمیم گرفتیم تا تولید قطعات خودرو را در سایت های خارج از کشور انجام دهیم.و...

اخبار گوناگون