روی خط خبر

رشته طراحی پارچه و لباس در دانشگاه

عبارت رشته طراحی پارچه و لباس در دانشگاه از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

این دانشجو فردا هنرمند می‌شود؟

آن ها دانشجوی هنر هستند؛ قشری که مهم است چگونه فرا می گیرند، چگونه انگیزه پیدا می کنند، چه امکاناتی دارند و تا چه اندازه کوله بارشان برای ساختن آینده هنری کشور پُر است. آن ها در آینده تاثیرگذارند بنابراین پرداختن به کمبودها و چالش های آن ها هم مهم است؛ اما گویی خودشان امید چندانی به بیان مشکلاتشان ندارند و می گویند «آیا گفتن مشکلاتمان دردی از ما دوا خواهد کرد؟»

اخبار گوناگون