روی خط خبر

رهام داتک

عبارت رهام داتک از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

رهام داتک در جمع برترین شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری رگولاتوری درباره شاخص های این ارزیابی تصریح کرد: اپراتورهای ارایه دهنده خدمات در دو بعد مشتری و رگولاتوری ارزیابی شده اند که البته شاخص های بعد مشتری وزن بیشتری دارد.

اخبار گوناگون