روی خط خبر

رهبر جنبش حماس

عبارت رهبر جنبش حماس از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

در کنار ایران خواهیم ایستاد

یکی از رهبران جنبش حماس تحریم های آمریکا علیه ایران را ظالمانه و خصمانه توصیف کرد و گفت که جنبش حماس در کنار تهران خواهد ایستاد.به گزارش تسنیم، إسماعیل رضوان از رهبران جنبش حماس در گفت وگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت که ما تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم می کنیم و این تحریم ها را ظالمانه، و خصمانه می دانیم و در کنار تهران خواهیم ایستاد.وی افزود: عادی سازی روابط با دشمک صهیونیستی پایمال کردن خون شهدا و مجروحان فلسطین است.رضوان با بیان "تحریمهای آمریکا علیه ایران مقاومت را هدف داده است"،...

در کنار ایران خواهیم ایستاد

یکی از رهبران جنبش حماس تحریم های آمریکا علیه ایران را ظالمانه و خصمانه توصیف کرد و گفت که جنبش حماس در کنار تهران خواهد ایستاد.به گزارش تسنیم، إسماعیل رضوان از رهبران جنبش حماس در گفت وگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت که ما تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم می کنیم و این تحریم ها را ظالمانه، و خصمانه می دانیم و در کنار تهران خواهیم ایستاد.وی افزود: عادی سازی روابط با دشمک صهیونیستی پایمال کردن خون شهدا و مجروحان فلسطین است.رضوان با بیان "تحریمهای آمریکا علیه ایران مقاومت را هدف داده است"،...

اخبار گوناگون