روی خط خبر

روزنامۀ کیهان

عبارت روزنامۀ کیهان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

الزام قانونی واگذاری دفتر به رؤسای جمهور سابق شامل خاتمی نمی‌شود/ پس به بنی‌صدر هم دفتر بدهید

روزنامۀ کیهان از رییس دفتر رییس جمهوری انتقاد کرد که چرا از «الزام قانونی واگذاری دفتر به رؤسای جمهور سابق» سخن گفته است.به گزارش عصر ایران، از محمود واعظی سؤال شده بود : «طبق قانون این وظیفه دولت هاست که برای رؤسای جمهور پیشین، محلی را در نظر بگیرد. دولت در این باره چه اقدامی می کند؟» رییس دفتر رییس جمهوری هم به پرسش «ایلنا» این گونه پاسخ داده است: «بله، این وظیفۀ ماست. با بنده هم در این مورد صحبت شده است وبه آقای انصاری هم گفتم حتما طبق قانون این کار را انجام خواهیم داد.»این گفت و گو پس از آن...

اخبار گوناگون