روی خط خبر

روش های تسلط بر ذهن

عبارت روش های تسلط بر ذهن از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روش های تسلط بر ذهن

بسیاری از ما زمان و انرژی بسیار زیادی را صرف می کنیم تا از بدن خود خوب مراقبت کنیم و سعی می کنیم که بهترین وضعیت بدنی و بهترین احساس را داشته باشیم. اما وقتی که نوبت به ذهنمان می رسد، چندان توجهی به آن نمی کنیم.مراقبت کردن از ذهن ممکن است گاهی به فکرمان برسد، اما خیال می کنیم که ذهن چیزی خارج از کنترل ما است.کنترل دست چه کسی است؛ شما یا ذهن تان؟آیا می توانید به دلخواه خود از ذهن تان استفاده کنید؟ و هرگاه خواستید آن را خاموش کنید؟ آیا شما از ذهن تان استفاده می کنید یا برعکس؟ آیا قادر به کنترل کام...

اخبار گوناگون