روی خط خبر

ریس جمهور آمریکا

عبارت ریس جمهور آمریکا از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

حقوق 19 میلیونی در ایران مساوی است با حقوق معاون رئیس‌جمهور آمریکا| چرا یک مدیر باید 16 برابر حداقل دستمزد کارگران حقوق بگیرد؟

حداقل حقوق در ایران نیز حدود 1.2 میلیون تومان است، یعنی کسی که 19میلیون تومان حقوق می گیرد، 16 برابر حداقل حقوق و دستمزد دریافت می کند.

بدترین اتفاق برای خاورمیانه هنوز رخ نداده است

"هدف اصلی سیاست آمریکا در خاورمیانه باید ایجاد تعادل میان قدرت های رقیب در این منطقه باشد؛ منفی نشان دادن چهره ایران و حمایت کورکورانه از دشمنان آن نمی تواند در راستای منافع آمریکا باشد."

اخبار گوناگون