روی خط خبر

زیرساخت های تبریز

عبارت زیرساخت های تبریز از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کارنامه مردودی پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی

۲۰۱۸ تمام شد و دوره رویداد تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی هم به پایان رسید؛ اما این یک سال چه دستاوردهایی برای گردشگری تبریز داشت؟ بسیاری از کارشناسان و مسوولان گردشگری اذعان می کنند «تبریز ۲۰۱۸» چه از وجه داخلی و چه از وجه بین المللی، دستاورد مثبتی نداشت؛ در حالی که این موقعیت می توانست فرصتی برای توسعه زیرساخت های تبریز برای جذب گردشگر باشد و با انجام تبلیغات گسترده، این شهر را به عنوان مقصدی برای گردشگری معرفی کند.

اخبار گوناگون