روی خط خبر

ساخت قطعات نیروگاهی

عبارت ساخت قطعات نیروگاهی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

خودکفایی ۹۰ درصدی در ساخت نیروگاه

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی از خودکفایی ۹۰ درصدی کشور در زمینه ساخت قطعات نیروگاهی خبر داد. نوشته خودکفایی ۹۰ درصدی در ساخت نیروگاه اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.

اخبار گوناگون