روی خط خبر

سعیدنمکی

عبارت سعیدنمکی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

هیچ کس حق امر و نهی به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی ما را ندارد

وزیر بهداشت گفت: روسای دانشگاه های علوم پزشکی در هر استانی، بالاترین مقام و منزلت علمی برای ما محسوب می شوند، بنابراین، هیچ فرد دیگری حق امر و نهی به روسای دانشگاه های علوم پزشکی ما را ندارد.به گزارش ایلنا، سعید نمکی امروز در نشست مشترک هیات های امنای کلان منطقه ۸ با بیان اینکه هیات های امنای دانشگاه ها، جایگاهی بسیار رفیع در اختیار دارند، افزود: در این دوره، انتظار ما این است که هیات امناها با رویکردی جدید و در عین حال، بازگشت به جایگاه اصلی شان، به مسائل دانشگاه های علوم پزشکی بنگرند.وی گفت: د...

اخبار گوناگون