روی خط خبر

سهام شرکت فولاد مبارکه

عبارت سهام شرکت فولاد مبارکه از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

پنج توهم توطئه در بورس تهران!

در این روز اغلب نمادهای بورسی قرمزپوش شدند تا ضمن تخلیه بازدهی پاییزه شاخص سهام، این نماگر وارد محدوده منفی شود. کاهش عمومی قیمت سهام بار دیگر موجب بروز مجدد شایعاتی شد که معمولا با ریزش قیمت سهام توام اند. وضعیتی که عمدتا حاصل علاقه عمومی به تئوری های توطئه است.

اخبار گوناگون