روی خط خبر

سوپر فلدرموس

عبارت سوپر فلدرموس از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

سامانه‌ای که امنیت آسمان ۳۰ کشور را تأمین می‌کند :: قانون

در اورلیکن ۳۵ میلی متری (Oerlikon۳۵ mm) به منظور مشخص کردن هدف و تنظیم سمت، از سیستم کنترل آتش و رادار های «سوپر فلدرموس» و «اسکای گارد» استفاده شده است که طی آن معمولاً دو توپ به یک رادار متصل می شوند.

اخبار گوناگون