روی خط خبر

سیاست پیش فروش سکه

عبارت سیاست پیش فروش سکه از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

سیاست پیش‌فروش سکه درست نبود

یک نماینده مجلس گفت: رئیس بانک مرکزی باید یک فرد جامع الطراف باشد؛ باید بانک، اقتصاد و کف بازار را بشناسد نباید در برج عاج شیشه ای بانک مرکزی فارغ از واقعیات تصمیم بگیرد و فکر کند درست استمحمدعلی پورمختار در گفت وگو با ایلنا، با انتقاد از سرگردانی و عدم مدیریت نقدینگی کشور، گفت: باید این نکته را به یاد داشت که نقدینگی را خود دولت تولید و ایجاد می کند؛ بحث مدیریت نیست این امر دست بانک مرکزی است اگر این درحال حاضر این رقم نسبت به دولت آقای احمدی نژاد چهار برابر شده است به علمکرد دولت بازمی گردد.نم...

اخبار گوناگون