روی خط خبر

شوا شینزان

عبارت شوا شینزان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کوهی که ژاپن از جهانیان پنهان کرد (+عکس)

ماسائو چند عدد نخ ماهیگیری را افقی بین دو ستون عمودی موجود در دفتر پست قرار داد و رشد آتشفشان را از خلال این رشته ها که به عنوان خطوط راهنما عمل می کردند، رصد و مشخصات و برآمدگی های شوا_شینزان را در بازه های زمانی مختلف پس از شکل گیری اش ثبت نمود.

اخبار گوناگون