روی خط خبر

شکستگی تنشی

عبارت شکستگی تنشی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

شکستگی تنشی استخوان چیست؟

"شکستگی تنشی استخوان" به ترک های ریز و کوچک روی استخوان گفته می شود که بر اثر فشارهای مکرر و اغلب از استفاده بیش از حد از استخوان ها همچون بالا و پایین پریدن یا دویدن های طولانی مدت ناشی می شود.به گزارش ایسنا، همچنین در برخی مواقع استخوانی که استحکام خود را بر اثر بیماری هایی از جمله پوکی استخوان از دست داده با انجام عادی ترین حرکات دچار شکستگی تنشی می شود.این نوع از شکستگی بیشتر در استخوان هایی از بدن همچون پا و ساق پا مشاهده می شود که وزن بدن را تحمل می کنند و همچنین احتمال اینکه تمامی افراد ش...

اخبار گوناگون