روی خط خبر

شیر رایگان

عبارت شیر رایگان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

توزیع شیر رایگان در مدارس 9 استان از ابتدای آذر

مدیرکل تنظیم بازار گفت قرار است وزارت آموزش و پرورش از ابتدای آذر در مدارس ۹ استان شیر رایگان توزیع کند.به گزارش تسنیم، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت گفت: سازمان برنامه و بودجه اعتبار شیر مدارس را تخصیص داده و قرار است وزارت آموزش و پرورش از ابتدای آذر در 9 استان شیر توزیع کند.محمدرضا کلامی افزود: نکته طرح توزیع شیر مدارس این است که اول باید منابع اش تامین شود تا امکان اجرای آن به وجود بیاید چرا که در تمام سال های گذشته مشکل اساسی تامین این بودجه بوده است.وی گفت: با بررسی تجربه های گذشته در سال ه...

اخبار گوناگون