روی خط خبر

صحبت های حشمت الله فلاحت پیشه در مورد مذاکره با آمریکا

عبارت صحبت های حشمت الله فلاحت پیشه در مورد مذاکره با آمریکا از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کانال مذاکره با آمریکا را نباید ببندیم

فلاحت پیشه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا امکان مذاکره در آینده با آمریکا وجود دارد، گفت: آمریکا ترامپ نیست هرچند این نظر مخالفان جدی هم دارد، معتقدم کانال مذاکره با آمریکا را نباید ببندیم اگر مذاکره در حوزه های مختلف وجود دارد، باید شرایط را فراهم کنیم. ضمن آنکه مخالفت های جدی با دولت ترامپ در حال ایجاد است.به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در زمان ترامپ و با سیاست های موجود مذاکره میان ایران و آمریکا منتفی است. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و س...

اخبار گوناگون