روی خط خبر

صمد نعمانی

عبارت صمد نعمانی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

چرا فرار از ادبیات؟! - ایسنا

چه می شود بچه هایی که زبان مادری شان فارسی است، در مدرسه، دانشگاه و بعضا تا پایان عمر از ادبیات فارسی فرار می کنند؟ فراری که ناشی از ندیدن و نشناختن زیبایی های زبان و ادبیات فارسی است. اما بی فرجام ماندن این گریز آن جاست که افراد در موقعیت های مختلف به حداقل سواد در زمینه زبان و ادبیات شان نیاز دارند.

هنر ادبیات به یک چیز ماشینی تبدیل شده است

یک معلم ادبیات فارسی می گوید: کنکور و تستی شدن کلاس ها به همه درس ها از جمله ادبیات ضربه زده و دانش آموز از رسالت درس خارج شده است و به عمق کار توجهی نمی کند. دانش آموز دائم در استرس تست زدن است و متاسفانه هنر ادبیات فراموش و به یک چیز صنعتی و ماشینی تبدیل شده است.

اخبار گوناگون