روی خط خبر

صمد نعمانی

عبارت صمد نعمانی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

هنر ادبیات به یک چیز ماشینی تبدیل شده است

یک معلم ادبیات فارسی می گوید: کنکور و تستی شدن کلاس ها به همه درس ها از جمله ادبیات ضربه زده و دانش آموز از رسالت درس خارج شده است و به عمق کار توجهی نمی کند. دانش آموز دائم در استرس تست زدن است و متاسفانه هنر ادبیات فراموش و به یک چیز صنعتی و ماشینی تبدیل شده است.

اخبار گوناگون