روی خط خبر

صید با شوک برقی

عبارت صید با شوک برقی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

اتخاذ جرایم قضایی برای جلوگیری از صید با شوک برقی

سرپرست اداره کل شیلات خوزستان گفت: جرایم قضایی برای جلوگیری از صید با شوک برقی در حال اتخاذ است.غلامرضا افتخاری نسب در گفت وگو با ایسنا، در خصوص موضوع صید با شوک الکتریکی اظهار کرد: صید با شوک برقی از روش های مخرب در تالاب ها است که جلوگیری از این اقدام و محافظت از محیط زیست و تالاب ها به عهده سازمان محیط زیست است.وی با اشاره به اینکه صید با شوک برقی آثار مخربی را به دنبال دارد، افزود: در این زمینه چندین مرتبه با اداره محیط زیست استان مکاتباتی انجام داده ایم و قرار شده است تا این موضوع در شورای ...

اخبار گوناگون