روی خط خبر

عروس مردگان

عبارت عروس مردگان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

دلیل توقیف «عروس مردگان» چه بود؟

برخی دیالوگ هایی به شکل بداهه به کار اضافه شده که در بازبینی وجود نداشته است. البته یک بخش هایی طبیعی است چون نمایش متکی بر بداهه است اما نباید از چارچوب قانون خارج شود و شامل الفاظ و دیالوگ هایی شود که نامناسب باشد! ما به کارگردان همه این موارد را تذکر دادیم اما متأسفانه در اجرای سه شنبه رعایت نشد.

اخبار گوناگون