روی خط خبر

علی اکبر اسدی

عبارت علی اکبر اسدی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

اعتراض شهرداری های کلانشهرها به لایحه بودجه دولت

معاونین برنامه ریزی وسرمایه سازمانی شهرداری های کلانشهرها طی نشستی ایرادات مفاد مرتبط با مدیریت شهری در لایحه ی بودجه سال 98 را بررسی و پیشنهادات اصلاحی خود را در این زمینه اعلام کردند.

اخبار گوناگون