روی خط خبر

عکاسان زن

عبارت عکاسان زن از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

حضور عکاسان زن در تمرین تیم ملی ممنوع شد!

پرتو جغتایی عکاس و گزارش گر ورزشی از ممنوعیت حضور عکاسان زن در تمرین تیم ملی فوتبال مردان خبر داد.به گزارش خبرورزشی، پرتو جغتایی عکاس و گزارش گر ورزشی با انتشار تصویری مربوط به اولین حضورش در تمرین تیم ملی فوتبال مردان نوشت: این اولین بارى بود كه اجازه داده بودن برم تمرین تیم ملى فوتبال عكاسى كنم؛ با تمام وجودم ذوق داشتم و فكر می كردم اتفاقاى خوبى در راهه و کم کم داره تموم میشه این ممنوعیت ها! ‏اما هنوز یك سال نشده باز رفتیم سر خونه ی اول و باز حضور عکاسان خانم در تمرین فوتبال مردان ممنوع شد.

اخبار گوناگون