روی خط خبر

فقر بارندگی

عبارت فقر بارندگی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ادامه خشکسالی

واژه «ادامه خشکسالی» که اخیراً توسط ریاست محترم جمهوری در زمینه ضرورت مدیریت مصرف آب به کار گرفته شده است یا عبارت «سازگاری با کم آبی» که بارها مورد تأکید وزیر محترم نیرو قرار گرفته یا «تعادل بخشی به منابع آب» که از چند سال پیش توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران مطرح شده، همگی از یک واقعیت حکایت دارند و آن عبارت است از «محدودیت منابع آب».

اخبار گوناگون