روی خط خبر

فناوری های بانکی

عبارت فناوری های بانکی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

۸۰ درصد مبادلات کشور در بستر الکترونیک انجام می شود

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ۲۰ درصد مبادلات کشور درحال حاضر با پول نقد و ۷۹ تا ۸۰ درصد پرداخت چه در بخش خُرد و چه در دیگر بخش ها از طریق سیستم های الکترونیک انجام می شود.

اخبار گوناگون