روی خط خبر

قم رود

عبارت قم رود از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

جاری شدن آب در رودخانه قمرود قم

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای قم گفت: حدود 197 میلیون متر مکعب از ذخیره دو سد پانزده خرداد و کوچری به عنوان حق آبه زیست محیطی رودخانه قمرود رها سازی شده و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.محمد دانشور در گفت وگو با ایسنا، در خصوص آب رها شده در رودخانه، عنوان کرد: این آب در واقع بخشی از حق آبه زیست محیطی مربوط به رودخانه قمرود است که از تاریخ 13 خرداد ماه سال جاری از محل مخزن سد پانزده خرداد رها سازی شده و تا پایان شهریور ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.وی تصریح کرد:...

اخبار گوناگون