روی خط خبر

مادیان رود

عبارت مادیان رود از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کاهش 77 درصدی آب رودخانه "مادیان‌رود" لرستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از کاهش 77 درصدی آب مادیان رود نسبت به متوسط دوره آماری خبر داد. رضا میرزایی در گفت وگو با ایسنا ، اظهار کرد: آمار ایستگاه های اندازه گیری نشان می هد که خروجی آب های سطحی استان طی سال 97-96 حدود 7 میلیارد مترمکعب است.وی اضافه کرد: بر اساس این آمار نسبت به سال گذشته 18 درصد و بلندمدت 44 درصد کاهش داشته است.میرزایی خاطرنشان کرد: از 7 میلیارد مترمکعب خروجی آب های سطحی استان حدود 4 میلیارد و 480 میلیون مترمکعب مربوط به روان آب های استان و 2 میلیارد و 520 میلیون مترم...

کاهش 77 درصدی آب رودخانه "مادیان‌رود" لرستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از کاهش 77 درصدی آب مادیان رود نسبت به متوسط دوره آماری خبر داد. رضا میرزایی در گفت وگو با ایسنا ، اظهار کرد: آمار ایستگاه های اندازه گیری نشان می هد که خروجی آب های سطحی استان طی سال 97-96 حدود 7 میلیارد مترمکعب است.وی اضافه کرد: بر اساس این آمار نسبت به سال گذشته 18 درصد و بلندمدت 44 درصد کاهش داشته است.میرزایی خاطرنشان کرد: از 7 میلیارد مترمکعب خروجی آب های سطحی استان حدود 4 میلیارد و 480 میلیون مترمکعب مربوط به روان آب های استان و 2 میلیارد و 520 میلیون مترم...

اخبار گوناگون