روی خط خبر

ماهی منحصربه فرد

عبارت ماهی منحصربه فرد از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ماهی منحصربه فردی که بالهایی شبیه به پروانه دارد (عکس)

عقرب ماهی باله خاردار یکی از زیباترین آبزیان طبیعت می باشد که در اقیانوس آرام زیست می کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، پروانه دریایی باله خار دار یا عقرب ماهی باله خاردار ساکن اقیانوس آرام، دریای چین و ژاپن است و تا زمانی که اندازه ای کوچک دارد می توان آن را درون مخزن نگهداری نمود، اما با توجه به بزرگ شدن آن و اینکه به حدود ۷۰ سانتی متر می رسد نمی توان از آ به عنوان گونه ای مناسب برای نگهداری دائمی در آکواریوم نام برد.

اخبار گوناگون