روی خط خبر

محمد مسجد جامعی

عبارت محمد مسجد جامعی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

چرا روابط تهران و آنکارا از اهمیت ویژه برخوردار است؟

به گزارش خبرآنلاین، محمد مسجدجامعی سفیر اسبق ایران در مراکش و واتیکان در 6 نکته به بررسی اهمیت روابط ایران و ترکیه پرداخت :اول اینکه ترکیه به شکلی کاملاً طبیعی و به معنای واقعی کلمه، یک «کشور» است؛ یعنی همه مقوّمات کشور بودن را داراست و دولت-ملت آن شکل گرفته و دولت کنونی آن نماینده بخش بسیار بزرگی از جامعه این کشور است و مهمتر اینکه کاملاً به عکس همسایگان جنوبی ما، تصمیماتی که در این کشور اتخاذ می شود، شخصی و خلق الساعه نیست، که این خود به دلیل تفکیک قوا و وجود نهادها و مؤسسات گوناگون و مستقل اس...

اخبار گوناگون