روی خط خبر

محمود ملکی

عبارت محمود ملکی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تمساحی که ایران را می بلعد!

پیش از این بارها گفته ایم و نوشته ایم حیات بزرگ منافع ملی ایرانیان جای بازی های جناحی و فرقه ای نیست؛تلاش همه کارگزاران نظام،به ویژه در حوزه های دفاعی،امنیتی و دیپلماتیک که ارتباط مستقیم با محیط بین الملل دارند،ارتقاء و پیشبرد منافع ملی ایران به صورتی همه جانبه است و تصور اینکه بدون بازی هماهنگ این سه عنصر حیاتی بتوان به صورت حداکثری منافع ملی ایرانیان را تامین نمود،تصور باطلی است.چه بسا توانایی نظامی پیشرفته ای که با کلام و تلاش نافد دیپلمات های کشور،مشروعیت بین المللی پیدا می کند و چه بسا مذاک...

اینجا ایران است آزاد عاشقی می‌کنیم!

«ازدواج شیعه با سنی در شهر ما یک اتفاق عادی است. همان طور که با هم کار می کنیم، با هم درس می خوانیم و با هم زندگی هم می کنیم. بلدیم عاشقی کنیم. این جا ایران است کشورمان. ما آزاد عاشقی می کنیم.»

اخبار گوناگون