روی خط خبر

محیط زیست آلمان

عبارت محیط زیست آلمان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

آلمان به دنبال کاهش خودروها و افزایش پیاده روها

اداره کل محیط زیست آلمان طرح های بلندپروازانه ای در سر دارد: هدف این است که پیاد ه روی جای بیشتری را در زندگی روزمره مردم این کشور اشغال کند و در مبارزه با استفاده از خودرو، تعداد پارکینگ ها به شدت کاهش یابد.

با همکاری محیط زیست آلمان صورت می‌گیرد اختصاص 2میلیون یورو برای پروژه مدیریت یکپارچه پارک قمیشلو

با همکاری مشترک سازمان محیط زیست ایران و وزارت محیط زیست آلمان درخصوص تخصیص 2 میلیون یورو در پروژه مدیریت یکپارچه پارک ملی قمیشلو با مشارکت جوامع محلی موافقت شد و قرار است برای اجرای این پروژه به سرعت اقدام شود.

اخبار گوناگون