روی خط خبر

مدرسه های

عبارت مدرسه های از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

مردم سالاری آنلاین - افزایشِ ۱۱۵ برابری شمارِ دانش‌آموزانِ مدارسِ غیرِ دولتی

با آنکه در قانونِ اساسی آموزش و پرورشِ رایگان تصریح شده است، ولی دولتها روزبه‌روز از آن فاصله گرفته‌‌اند تا آنجا که اکنون شمارِ دانش‌آموزانِ مدرسه‌های غیرِ دولتی، در این ۲۶ سال، ۱۱۵ برابر افزایش یافته است. به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، با آغازِ مهرماه، چگونگیِ پرداختِ هزینه‌های آموزشی، از پرداختِ شهریه‌ی مدرسه‌ها گرفته تا دیگر هزینه‌های پولی‌بودن آموزش، یکی از نگرانیهای طبقه‌ی اقتصادیِ میانه و پایین جامعه‌ ...

ساماندهی بوفه های مدارس از حرف تا عمل

زنجان - ایرنا - عرضه مواد غذایی سالم در بوفه مدارس همواره ازسوی کارشناسان و متخصصان امر مورد تاکید قرار گرفته، تا جایی که طی چند سال گذشته اقداماتی برای نظام مند شدن عرضه این مواد در بوفه ها یا پایگاه…

اخبار گوناگون