روی خط خبر

مدرسه های

عبارت مدرسه های از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

افزایش کشف موارد آزار جنسی در باشگاه‌های فوتبال در دنیا

به فاصله یک ماه، 3 مورد آزار جنسی کودکان زیر 16سال در تیم های پایه باشگاه های بزرگ دنیا گزارش شده که در نوع خود یک رکورد است. این جدا از مواردی است که به دلیل ترس افراد و خانواده های آنها از آبروریزی هرگز فاش نمی شود یا مثل مورد تیم ملی ژیمناستیک دختران آمریکا که لری نصار- پزشک این تیم- سال ها به آزار جنسی کودکان معصوم مشغول بود و از آنها فیلم می گرفت تا مبادا سرگذشت قربانی شدن خود را جایی بازگو کنند اما چند سال بعد گند آن درمی آید.

مردم سالاری آنلاین - افزایشِ ۱۱۵ برابری شمارِ دانش‌آموزانِ مدارسِ غیرِ دولتی

با آنکه در قانونِ اساسی آموزش و پرورشِ رایگان تصریح شده است، ولی دولتها روزبه‌روز از آن فاصله گرفته‌‌اند تا آنجا که اکنون شمارِ دانش‌آموزانِ مدرسه‌های غیرِ دولتی، در این ۲۶ سال، ۱۱۵ برابر افزایش یافته است. به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، با آغازِ مهرماه، چگونگیِ پرداختِ هزینه‌های آموزشی، از پرداختِ شهریه‌ی مدرسه‌ها گرفته تا دیگر هزینه‌های پولی‌بودن آموزش، یکی از نگرانیهای طبقه‌ی اقتصادیِ میانه و پایین جامعه‌ ...

اخبار گوناگون