روی خط خبر

مدیریت روابط عمومی

عبارت مدیریت روابط عمومی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

مدیر روابط عمومی شهرداری تهران تغییر کرد

به گزارش فانوس، پیش از این محمدعلی کریمی رئیس مرکز ارتباطات بود. پوریا سوری روزنامه نگار اصلاح طلب، سابقه ریاست مرکز ارتباطات سازمان میراث فرهنگی را در کارنامه خود دارد.بنابر گزارش شهر نوشت، وی همچنین عهده دار معاونت تبلیغات مرکز ارتباطات شهرداری تهران بود.پیش از این محمد علی کریمی مدیریت روابط عمومی شهرداری تهران را برعهده داشت که وی در توئیتی ضمن ابراز بی اطلاعی از برکناری خود نوشت: "در حالی که در روز تعطیل کاری با جمعی از روزنامه نگاران و سردبیران، مهمان شرکت ملی نفتکش در بندرعباس بودم، خبر ع...

مدیر روابط عمومی شهرداری تهران تغییر کرد

به گزارش فانوس، پیش از این محمدعلی کریمی رئیس مرکز ارتباطات بود. پوریا سوری روزنامه نگار اصلاح طلب، سابقه ریاست مرکز ارتباطات سازمان میراث فرهنگی را در کارنامه خود دارد.بنابر گزارش شهر نوشت، وی همچنین عهده دار معاونت تبلیغات مرکز ارتباطات شهرداری تهران بود.پیش از این محمد علی کریمی مدیریت روابط عمومی شهرداری تهران را برعهده داشت که وی در توئیتی ضمن ابراز بی اطلاعی از برکناری خود نوشت: "در حالی که در روز تعطیل کاری با جمعی از روزنامه نگاران و سردبیران، مهمان شرکت ملی نفتکش در بندرعباس بودم، خبر ع...

اخبار گوناگون