روی خط خبر

مرغهای

عبارت مرغهای از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

5 عقاب از مسمومیت مرغهای سروستان جان سالم به در بردند - اخبار تسنیم

در پی مسمومیت 35 عقاب و سارگپه بر اثر تغذیه از لاشه های مرغ رهاشده توسط یک مرغداری در سروستان استان فارس، 5 عقاب مسموم پس از پنج روز درمان و تیمار توسط نیروهای محیط زیست، توانستند دوباره به آسمان بازگردند.

اخبار گوناگون