روی خط خبر

مشاور سابق اوباما

عبارت مشاور سابق اوباما از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

نمی توان صادرات نفت ایران را به صفر رساند

«رابرت مالی» مشاور «باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین آمریکا با بیان اینکه خروج امریکا از برجام اشتباه بود و واشنگتن هزینه آن را خواهد پرداخت، تاکید کرد که نمی توان صادرات نفت ایران را به صفر رساند.به گزارش ایرنا، 'مالی' که مشاور اوباما در امور خاورمیانه و مذاکره کننده ارشد واشنگتن در مذاکرات هسته ای با ایران بود، به خبرگزاری روسی ریانووستی گفت: تحریم ها به تولیدکنندگان نفت کمک می کند زیرا باعث افزایش قیمت ها می شود و روسیه یکی از مهمترین تولیدکنندگان اصلی نفت خواهد بود. این مساله قطعا موجب می شود...

نمی توان صادرات نفت ایران را به صفر رساند

«رابرت مالی» مشاور «باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین آمریکا با بیان اینکه خروج امریکا از برجام اشتباه بود و واشنگتن هزینه آن را خواهد پرداخت، تاکید کرد که نمی توان صادرات نفت ایران را به صفر رساند.به گزارش ایرنا، 'مالی' که مشاور اوباما در امور خاورمیانه و مذاکره کننده ارشد واشنگتن در مذاکرات هسته ای با ایران بود، به خبرگزاری روسی ریانووستی گفت: تحریم ها به تولیدکنندگان نفت کمک می کند زیرا باعث افزایش قیمت ها می شود و روسیه یکی از مهمترین تولیدکنندگان اصلی نفت خواهد بود. این مساله قطعا موجب می شود...

اخبار گوناگون