روی خط خبر

مشخص شدن جنسیت جنین

عبارت مشخص شدن جنسیت جنین از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روش عجیب فراعنه برای مشخص شدن جنسیت جنین

مصریان باستان روش جالبی برای تشخیص جنسیت جنین داشتند. آنها ادرار زن باردار را روی دانه های گندم و جو می ریختند، اگر نخست دانه های جو می رویید نشان دهنده این بود که جنین پسر است و اگر دانه های گندم نخست رشد می کرد، نشان دهنده دختر بودن جنین بود.

اخبار گوناگون