روی خط خبر

معافیت دیپلماتیک

عبارت معافیت دیپلماتیک از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

قاچاق 2 کانتینر شال و روسری از طریق معافیت جعلی دیپلماتیک

با افشای این فساد گمرکی توسط اداره انبارهای عمومی، کانتینرهای مذکور مجبور به بازگشت به گمرک شده و البته به جای شال و روسری، ضایعات پارچه و آجر ساختمانی را به عنوان کالای مرجوعی وارد گمرک کرده اند.

اخبار گوناگون