روی خط خبر

معاونت سینمایی وزارت ارشاد سازمان سینمایی

عبارت معاونت سینمایی وزارت ارشاد سازمان سینمایی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

بنیاد فارابی حامی ساخت چگونه فیلم‌هایی است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با توجه به اهمیت آشنایی سینماگران حرفه ای با ساز و کار حمایت های بنیاد سینمایی فارابی ، معاونت فرهنگی این بنیاد، توضیحاتی را درباره روال و فرایند بررسی تقاضاهای حمایتی سینماگران ارائه کرد.۱. مطابق «مفاد بنیادنامه» ؛ بنیاد سینمایی فارابی یکی از بازوهای اجرایی سیاست ها و سمت گیری های فرهنگی و هنری و امور سینمایی کشور است و در فرهنگ نوین سینمای ایران که در شان جمهوری اسلامی است، عملا نقش بازوی هماهنگ کننده فرهنگی این هنر صنعت را ایفا می کند. به این ترتیب بنیاد با کمک ها...

اخبار گوناگون