روی خط خبر

معاون جدید بانک شهر

عبارت معاون جدید بانک شهر از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

معاون جدید بانک شهر منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست بانک شهر، رحیم طاهری به عنوان معاون مدیرعامل در امور شعب منصوب شد.رحیم طاهری پیش از به عنوان معاون بانک ملت در امور اجرایی و معاون منابع انسانی سابقه فعالیت دارد.طاهری همچنین در حوزه اعتباری بانک ملت چندین سال مدیرکل برنامه ریزی و نطارت اعتباری بوده است.

اخبار گوناگون