روی خط خبر

مکالمه ذهنی

عبارت مکالمه ذهنی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

روش متوقف کردن «مکالمه ذهنی» برای زندگی در «لحظه حال»

سواد زندگی؛ توسعه توانمندی های فردی -تقریباً تمام فکر کردن ها و رویاپردازی های غیرارادی نوعی صدای ذهن هستند. این نوعی صدای پس زمینه است که در همه کارهایمان اخلال ایجاد می کند.... تمام این سناریو زمانی در ذهن ما در جریان است که مشغول انجام امور و زندگی روزانه هستیم؛ کار اداری، کار منزل، کلاس درس، رانندگی، مکالمه با دیگران، غذا خوردن و تمام اوقات بیداری مان در دو سو جریان دارد: یکی در مکالمه ای بی پایان در ذهن و دیگری در کنش و رفتار در زمان حال. این شکاف میان مکالمه ذهنی و عمل موجب می شود که زمان ...

اخبار گوناگون