روی خط خبر

نامه تاریخی در اصفهان

عبارت نامه تاریخی در اصفهان از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

کشف نامه تاریخی در اصفهان (+عکس)

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان اصفهان از پیدا شدن نامه ای خطاب به مادر محمدعلی شاه قاجار و دختر بزرگ امیرکبیر در یکی از خانه های قدیمی اصفهان خبر داد.به گزارش ایسنا، مسعود کثیری در خصوص این نامه اظهار کرد: این نامه، نامه ای سر بسته خطاب به ام الخاقان نوشته می شود او دختر بزرگ امیرکبیر زن مظفرالدین شاه و مادر محمدعلی شاه است.وی افزود: این زن از زنان معروف دوره قاجار که جز زنان جسور است. ام الخاقان دختر امیرکبیر و دختر عزت الدوله خواهر تنی ناصرالدین شاه بوده به همین دلیل زن معروفی در آن زم...

اخبار گوناگون