روی خط خبر

ناهار محل کار

عبارت ناهار محل کار از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

مهمترین نکات برای صرف ناهار سالم و ایمن در محل کار

مسئول آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور با ارائه نکاتی مهم در رابطه با صرف ناهار در محل کار، ترکیب ضروری غذایی ناهار، نحوه صرف ایمن و سالم غذا در محل کار و برخی نکات برای کسب بهترین بهره از غذا در محل کار را تشریح کرد.مینا کاویانی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه ناهار یکی از وعده های اصلی غذایی است که نباید به خاطر کار حذف شود، ادامه داد: ساختار کلی یک برنامه غذایی صحیح شامل پنج وعده اصلی غذایی و حداقل دو میان وعده است. استفاده از برنامه غذایی نامناسب، حتی در یک وعده هم م...

اخبار گوناگون