روی خط خبر

نخوانید

عبارت نخوانید از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

بهار نیوز - لطفا کتاب نخوانید!

مهدی نورمحمدزاده کتاب‌خوان‌ها چه جور افرادی هستند؟! تصویر کلیشه‌ای و رسانه‌ای ما از کتاب‌خوان ها، مردان و زنان مودب و خندان است که  قفسه‌ای مرتب و منظم از کتاب‌های بزرگ و قطور دارند و شب‌ها قبل از خواب چند صفحه مطالعه می‌کنند و بعد درست سر ساعت کتاب را می‌بندند و چراغ را خاموش می‌کنند. چنین آدم‌هایی، امکان ندارد ساعت خوابشان را برای اطلاع از پایان داستان یا فهمیدن معنای یک اسطوره و یا حتی تمام کردن مصاحبه‌ای از یک فیلسوف، به ...

اخبار گوناگون