روی خط خبر

نرخ گذاری هتل

عبارت نرخ گذاری هتل از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

«ارز» از معاملات رسمی هتل‌ها کنار گذاشته شد

معاون گردشگری با تاکید بر این که نرخ هتل ها در ایران آزاد نشده است، گفت: قوانین نرخ گذاری هتل ها در ایران نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است و تعرفه ها همچنان بر مبنای «ریال» خواهد بود.ولی تیموری با بیان این که برداشت های نادرستی از آزادسازی نرخ هتل ها صورت گرفته است، به ایسناتوضیح داد: نرخ گذاری تاسیسات گردشگری براساس فرایندی است که در آیین نامه ایجاد، اصطلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری خدمات تاسیسات گردشگری مصوب سال ۱۳۹۴ هیات دولت تعیین شده است. بر همین اساس ابتدای مهرماه هر سال و براساس شاخ...

«ارز» از معاملات رسمی هتل‌ها کنار گذاشته شد

معاون گردشگری با تاکید بر این که نرخ هتل ها در ایران آزاد نشده است، گفت: قوانین نرخ گذاری هتل ها در ایران نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است و تعرفه ها همچنان بر مبنای «ریال» خواهد بود.ولی تیموری با بیان این که برداشت های نادرستی از آزادسازی نرخ هتل ها صورت گرفته است، به ایسناتوضیح داد: نرخ گذاری تاسیسات گردشگری براساس فرایندی است که در آیین نامه ایجاد، اصطلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری خدمات تاسیسات گردشگری مصوب سال ۱۳۹۴ هیات دولت تعیین شده است. بر همین اساس ابتدای مهرماه هر سال و براساس شاخ...

قیمت اتاق هتل ۳ستاره ایرانی اندازه همبرگر اروپایی!؟

«قیمت کرایه یک شب اتاق در هتل های ۳ستاره ایران اندازه پول یک همبرگر در قاره اروپا است.» هتلداران معتقدند اقامت در ایران برای خارجی ها «مفت» شده، از طرفی با اعمال قوانین سختگیرانه، به خارجی ها برای خوابیدن در هتل های ایران یارانه داده می شود.

اخبار گوناگون