روی خط خبر

نماینده مردم کبودر آهنگ

عبارت نماینده مردم کبودر آهنگ از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تحقیق و تفحص چقدر هزینه روی دست مجلس می گذارد؟

پورمختار درباره هزینه هایی که صرف تحقیق و تفحص ها در مجلس می شود گفت: تحقیق و تفحص ها هزینه آنچنانی ندارد. برای مثال ما یک تحقیق و تفحص بزرگ از معادن کشور انجام دادیم اما هزینه ای که صرف آن شد حدود ۳۰ میلیون تومان بود.وقتی صحبت از نظارت مجلس به میان می آید همه به یاد پرونده هایی می افتند که یا در کمیسیون اصل ۹۰ غبار فراموشی بر آن نشسته است و یا در بهترین حالت در قوه قضائیه انتظار رسیدگی می کشد. البته تنها این کمیسیون اصل ۹۰ نیست که بار نظارت را به دوش می کشد بلکه مسئله تحقیق و تفحص نیز ابزار دیگ...

سیاست پیش‌فروش سکه درست نبود

یک نماینده مجلس گفت: رئیس بانک مرکزی باید یک فرد جامع الطراف باشد؛ باید بانک، اقتصاد و کف بازار را بشناسد نباید در برج عاج شیشه ای بانک مرکزی فارغ از واقعیات تصمیم بگیرد و فکر کند درست استمحمدعلی پورمختار در گفت وگو با ایلنا، با انتقاد از سرگردانی و عدم مدیریت نقدینگی کشور، گفت: باید این نکته را به یاد داشت که نقدینگی را خود دولت تولید و ایجاد می کند؛ بحث مدیریت نیست این امر دست بانک مرکزی است اگر این درحال حاضر این رقم نسبت به دولت آقای احمدی نژاد چهار برابر شده است به علمکرد دولت بازمی گردد.نم...

اخبار گوناگون