روی خط خبر

نمونه های ملی کشاورزی

عبارت نمونه های ملی کشاورزی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

نمونه های ملی،پیشرو و پیشران توسعه کشاورزی کشور هستند

وزیر جهاد کشاورزی گفت:نمونه های ملی بخش کشاورزی که از طریق بکارگیری دانش و تکنولوژی های روز توانسته اند ضمن افزایش عملکرد و بهره وری آب در سازگاری با محیط زیست،محصولاتی سالم تولید کنند،پیشرو و پیشران توسعه کشاورزی کشور هستند.

اخبار گوناگون