روی خط خبر

هدررفت آب و زمین

عبارت هدررفت آب و زمین از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

دعوت روحانی از همگان برای مقابله با هدررفت آب

شعار سال: رئیس جمهور، مردم و دولت را به تلاش برای مقابله با هددررفت آب فرا خواند.سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 12 دی 97، کد مطلب: 495793، www.iran-newspaper.com

اخبار گوناگون