روی خط خبر

هزینه فاقد

عبارت هزینه فاقد از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

هزینه اضافی :: قانون

بي شك استفاده از افرادي كه امتحان خود را پس داده اند و بارها مشخص شده است كه توانايي لازم براي حل مشكلات را ندارند مي تواند مشكلات فراواني را براي جامعه ايجاد كند

اخبار گوناگون