روی خط خبر

هنر بی عملی

عبارت هنر بی عملی از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

گاهی وقت‌ها هیچ کاری نکنید: هنر "بی عملی"

سواد زندگی؛ توسعه توانمندی های فردی/ سید محمد مهدی شهیدی - ما در دنیای شلوغی زندگی می کنیم و نوعی باور در ما وجود دارد که همیشه باید کاری کرد و دست روی دست گذاشتن کاری خطاست. به همین خاطر مدام در حال انجام کارهای مختلف هستیم. اما وقتی مدام مشغول به کاری هستیم در مغز ما چه اتفاقی می افتد؟دکتر دنیل لویتین عصب پژوه در این باره می گوید: هربار که شما توجه تان را از موضوعی به موضوع دیگه معطوف کنید، مغز باید یک جا به جایی عصبی-شیمیایی انجام بدهد که برای این کار از مواد غذایی موجود در مغز استفاده می کند...

اخبار گوناگون